Projekt 3

Hipoterapia z Eneą

 

 

Cele projektu:

Usprawnienie wychowanków RPOT i dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu myśliborskiego.

Stworzenie infrastruktury pozwalającej przeprowadzać zajęcia hipoterapii na terenie Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

Zagospodarowanie okresu wakacyjnego.,

Inne cele projektu: Rozwój Lokalny,

Miejsce realizacji Projektu: Teren Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie

Termin: 01.06.2017-05.10.2017

Działania zrealizowane w ramach planowanego Projektu:

Pozyskanie i przeszkolenie instruktora Hipoterapii wraz zapleczem.

Użyczenie i zaadaptowanie terenu pod zajęcia hipoterapii.

Budowa ogrodzenia- chroniącego dzieci.

Zakup toczków ochronnych.

Zakup stosownego ubezpieczenia.

Przeprowadzenie zajęć hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych zakwalifikowanych do projektu- łącznie 300 zajęć w wymiarze 30 minut.

Główny Beneficjent Projektu: dzieci niepełnosprawne RPOT i z terenu powiatu myśliborskiego,

Korzyści z realizacji Projektu dla beneficjentów:

Usprawnienie poprzez uczestnictwo w zajęciach hipoterapii.

Utworzenie nie dostępnego w okolicy zaplecza hipoterapii ( przeszkolony instruktor, przygotowane konie, stworzenie padoku blisko dzieci niepełnosprawnych).

Kontakt z koniem poczucie bliskości dla dzieci na co dzień pozbawionych rodziców, a tym samym bliskich kontaktów.