Projekt 1

Program efektywnej diagnozy i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dębno

 

 

 

Cele:
Zadanie przewiduje usprawnienie niepełnosprawnych dzieci zamieszkujących na terenie gminy Dębno.
Dzieci zostaną poddane rehabilitacji w formie dwutygodniowych turnusów mających za zadanie zwiększyć efektywność oddziaływań fizjoterapeutycznych.
Podczas zadania zostaną zaprezentowane możliwości kadry fizjoterapii Szpitala Powiatowego w Dębnie oraz zostanie zaprezentowana forma rehabilitacji prowadzona podczas specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych.
Projekt zakłada umożliwienie i zaprezentowanie prowadzenia rehabilitacji na wysokim poziomie bez konieczności wyjazdów na specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne.

Miejsce realizacji projektu;
Szpital w Dębnie

Termin Realizacji
Termin 01.02.2017- 30.06.2018

Działania:
Badanie lekarskie – przeprowadzenie diagnozy dla 8 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dębno.
Usprawnianie – poprzez realizację zabiegów fizjoterapii 8 dzieci.
Przeprowadzenie zajęć fizjoterapii w wymiarze 80 godzin.
Odciążenie opiekunów faktycznych.
Stworzenie struktur/wypracowanie rozwiązań do prowadzenia efektywnej terapii na poziomie specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych.