Jak pomagamy

Pomagamy finansami, specjalistycznym sprzętem i wolnym czasem.

Rehabilitacja ruchowa

Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia wychowanka. W trakcie współpracy z wychowankiem wykorzystuje się różne metody terapeutyczne diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Rozwój społeczno-kulturalny

Polega na stosowaniu serii zabiegów wyzwalających twórcze potencjały, pobudzających i motywujących do kreatywnych działań, integrujących ludzi między sobą a także z otaczającym światem, wspomagających rozwój duchowy, autokreację, pobudzających ciekawość poznawania i potrzebę tworzenia kultury, wspierających i promujących aktywność kulturalną i społeczną.

Wyrównywanie braków intelektualnych

Celem indywidualnych zajęć rewalidacyjnych w naszej placówce jest wyrównywanie braków intelektualnych i psychoruchowych jednostki, spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, psychicznymi, bądź niesprzyjającymi waurunkami środowiskowymi oraz braków wynikających z deficytów rozwojowych.

Możesz pomóc i Ty – Darowizna PayU

Nawet najmniejsze wsparcie pomoże kontynuować naszą działalność.
kids

Zarząd

Avatar
Arkadiusz Mikołajczyk
Prezes
Avatar
Krystyna Cybulska
Wiceprezes
Avatar
Katarzyna Olszewska
Wiceprezes
Avatar
Iwona Zdunek
Sekretarz
Avatar
Tomasz Osiński
Skarbnik

Partnerzy

Wspomóż nas przekazując 1% podatku